دسته بندی: رنگ مو

دستـه‌بنـدی
بـرنــدها

رنگ کردن موها کاری تخصصی است و نکات بسیاری در رنگ کردن موها باید رعایت شود. یکی از نکات اولیه در رنگ کردن موها، نسبت اکسیدان به رنگ مو است که باید بدانید چه میزان رنگ مو را به چه میزان اکسیدان اضافه کنید تا موها به همان رنگ دلخواه دربیاید. اینکار باعث می‌شود تا موهای شما زیبا و خوش رنگ شود.
نکته ای که در ترکیب نسبت اکسیدان به رنگ مو باید بدانید این است که شماره اکسیدان را با توجه به پایه رنگ باید انتخاب کرد.
غلظت ترکیب نسبت اکسیدان به رنگ مو، باید به میزان روشنی یا تیرگی رنگ انتخاب شود.
اگر موهایی رنگ نشده و طبیعی دارید، باید اکسیدان و رنگ مو را با همان میزانی که بر روی جعبه درج شده است با هم مخلوط کنید.
سعی کنید برند اکسیدان و رنگ مو را مانند هم انتخاب کنید.